Tvångssyndrom

De flesta har någon gång oroat sig för om de har stängt av strykjärnet eller låst ytterdörren efter att ha lämnat hemmet. Ibland kanske man till och med går tillbaka hem för att kontrollera att allt är som det ska. Det orsakar ofta inga större problem eller lidande. Men, om man har svårt att släppa tankarna på att man har glömt att kontrollera något, eller känner stark oro och ofta går tillbaka och kontrollerar situationen kan man ha drabbats av tvångsyndrom.

Tvångssyndrom utgörs av tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångshandlingar kallas även ritualer och har som funktion att neutralisera oönskade tvångstankar som tränger sig på.

Symtom på tvångssyndrom

Påträngande, tvingande tankar och en känsla av att vissa handlingar måste upprepas är vanliga symtom vid tvångssyndrom. Tvångstankarna kan upplevas som stötande och farliga av den som drabbas av dem. De väcker ofta starkt ångest och ett behov uppstår att neutralisera dem och göra dem ofarliga genom ritualiserade handlingar. Några vanliga ritualer är att kontrollera att spisen är avstängd, att kontrollera att ytterdörren är låst flera gånger, tvätta sig ofta eller att sortera saker på bestämda sätt. Andra ritualer som tyder på tvångssyndrom är att tvångsmässigt rabbla ramsor, räkna på ett bestämt sätt, eller tänka andra ”bättre” tankar. Man kan vara rädd för att skada sig själv eller andra om man inte utför sina tvångshandlingar.

Den som har tvångssyndrom inser med förnuftet att tankarna är orimliga och att tvångshandlingarna är irrationella, men att inte utföra dem upplevs som mycket ångestfyllt. Den som är drabbad upplever ofta starka skamkänslor och försöker därför ofta dölja sitt problem.

Behandling vid tvångssyndrom

Vid behandling av tvångssyndrom kommer du stegvis och i överenskommelse med din terapeut utsätta dig för det som utlöser tvångshandlingar och tvångstankar utan att lindra ångesten genom att omedelbart påbörja en ritual. Efter hand kommer din ångest att minska och klinga av. Denna behandlingsmetod kallas för exponering med responsprevention och har visat sig vara en mycket effektiv behandling av tvångssyndrom.