Om oss

Stockholms KBT-praktik startades 2003 av Viveka Johansson och Lisa Grönblad. Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT), neuropsykologiska utredningar samt handledning, utbildning och tillämpad beteendeanalys. Vår affärsidé är att erbjuda psykologisk spetskompetens och därigenom ge både individer och organisationer en möjlighet att växa och utvecklas. Vi vill genom ett respektfullt och professionellt bemötande hjälpa våra kunder att förändra sina beteenden och därmed gå i riktning mot sina värderade mål.

Verksamhetsansvariga är Lisa Grönblad och Viveka Johansson. Båda är leg psykologer, leg psykoterapeuter och handledare.

Våra uppdragsgivare är bl. a landsting, privatpersoner, företag och Stockholms Universitet. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning genom deltagande i workshops, kurser och konferenser. Vårt arbete grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserade behandlingsmetoder.

Välkommen till vår praktik i Vasastan i Stockholm!


Legitimerad psykolog

En psykolog har femårig högskoleutbildning plus ett års praktisk tjänstgöring (PTP). För att få kalla sig psykolog krävs legitimation. Den utfärdas av Socialstyrelsen och är allmänhetens skydd mot missbruk av psykologisk kunskap.

Utbildningen bygger på psykologin som vetenskap. Psykologen är utbildad att arbeta på individ, grupp- och organisationsnivå. Arbetet består främst av utredning, rådgivning och behandling, handledning, konsultation samt utvecklings- och förändringsarbete.

Legitimerad psykoterapeut

En psykoterapeut har genomgått en utbildning till psykoterapeut. Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen som också utfärdar legitimationen.

För att antas till utbildningen krävs en grundutbildning i ett omvårdnadsyrke, till exempel psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar utbildningen som ger legitimation tre år (60 poäng på halvtid).

En psykolog och psykoterapeut som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad. (Källa: www.vardguiden.se)

Handledare

Vi har gått handledarutbildning vid Stockholms universitet. Handledarutbildningen är en vidareutbildning för leg psykoterapeuter och omfattar 30 högskolepoäng. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment i syfte att uppnå fördjupade färdigheter och kunskaper i bl a inlärningsfaktorer, psykologiska processer och metoder och lagstiftning.

Håll koll på titlarna!