Vi är Stockholms KBT


Specialister inom kognitiv beteendeterapi

Med psykologisk spetskompetens ger vi individer och organisationer möjlighet att utvecklas genom att förändra beteenden och gå i riktning mot värderade mål.

Läs mer »