Coaching

Syftet med coaching är personlig utveckling där du får hjälp med att nå dina mål och utveckla dina färdigheter. Den metod vi använder bygger på beprövad forskning inom beteendevetenskapen.

Grundtanken är att vi människor genom att uppmärksamma våra beteenden kan utveckla strategier för att uppnå våra mål.

Coaching – Personlig utveckling

Kanske håller du på att starta upp ett företag, vill börja träna eller få sundare vanor. Du kanske vill utveckla din studieteknik eller bli bättre på att utföra ditt arbete. Då är coaching en möjlig metod för dig att hitta rätt riktning. Andra färdigheter som tränas vid coaching är problemlösning och planering.