Psykoterapi

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika behandlingsmetoder som t ex psykoterapi, och grundar sig på psykologisk vetenskap. Som legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter är vi experter på psykologiska behandlingsmetoder. Vi har gedigen kunskap om samspel mellan människor i familj, grupper och organisationer.

Psykoterapi är förmodligen den psykologiska behandling som de flesta känner till. Generellt kan man säga att psykoterapi är en behandling för psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra. Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin. De skiljer sig åt i det att de utgår från olika grundmodeller och antaganden om människans normala utveckling och om hur störningar och avvikelser uppkommer, hålls vid liv och behandlas. På Stockholms KBT praktik bedriver vi kognitiv beteendeterapi, KBT, och är legitimerade psykoterapeuter. Du kan läsa mer om det under fliken Kognitiv beteendeterapi.

Psykoterapi bedrivs oftast individuellt men det finns också gruppterapi, par- och familjeterapi. Behandlingen kan ges i olika former där det vanligaste är att man besöker terapeuten på en mottagning.

KBT online

En annan form är KBT online som innebär att psykoterapin bedrivs via videolänk. Fördelen är att du kan få tillgång till behandling oavsett var du bor eller befinner dig. Denna behandlingsform har i övrigt samma upplägg som då du besöker terapeuten på mottagningen. Du kan läsa mer om vår online behandling här (länka).

Ytterligare en form är internetbehandling där får du textmaterial och övningar som du gör hemma när du vill. Behandlingen följer en manual och brukar vara upplagd i olika steg och moduler och du får feedback från psykolog via mail.  Denna behandlingsform kräver att du är aktiv och motiverad. Stockholms KBT praktik erbjuder inte internetbaserad behandling.

Ibland behöver vi hjälp men behöver inte gå i terapi, då kan självhjälpsböcker vara ett alternativ. Man kan ha hjälp av att läsa böcker om det som bekymrar en och få handfasta övningar för att komma till rätta med problemen. Det är viktigt att självhjälpsböckerna är skrivna av psykologer och forskare samt bygger på aktuella teorier och forskning. Självhjälpsböcker kan också vara ett bra komplement till psykoterapi det vill säga man läser samtidigt som man går i behandling. Ibland eller för vissa individer är det dock inte hjälpsamt att läsa självhjälpsböcker. Du kan läsa mer om det hos psykologifabriken här