Sömnproblem

Sömnstörningar är ett vanligt problem. De flesta av oss kan lida av tillfällig sömnlöshet eller under en stressig period. Vid ihållande symtom finns behandling att få. Ungefär 18-25% av alla människor besväras ibland av sömnproblem och 10-15% besväras av återkommande och svår sömnlöshet.

Symptom på sömnproblem

Sömnstörningen kan ta sig olika uttryck. Symtom vid sömnproblem kan vara att man har svårt att somna på kvällen, att man ofta vaknar på natten och har svårt att somna om. Man kan även vakna för tidigt och uppleva sömnbrist av att inte känna sig tillräckligt utsövd. Oro kan ofta bidra till sömnlöshet och sömnsvårigheter. Även negativa händelser i livet, som till exempel skilsmässa eller sjukdom, kan bidra till att sömnproblem uppstår.

Behandling vid sömnproblem

KBT-behandling har visat sig vara ett effektivt sätt att komma till rätta med sömnstörningar och är på sikt ett bättre alternativ än sömnmedel.

Vi börjar alltid en behandling av sömnproblem med en noggrann kartläggning. Du får föra en sömndagbok där du registrerar dina sömnvanor. Sömndagboken är viktig där du tillsammans med terapeuten analyserar dina sömnproblem och därigenom förändra dina sömnvanor. Du får råd och information om vad som påverkar sömnlöshet och får lära dig så kallad sömnhygien. Du får hjälp med att identifiera och förändra beteenden som bidrar till dina sömnproblem. Du får också lära dig att reglera tider för sänggående och uppstigande, hjälp med olika metoder för avslappning och att hantera störande orostankar.

Andra inslag vid behandling av sömnproblem är att öka antalet positiva aktiviteter, att vid behov analysera din livssituation och hantera stress och oro.