Aktuellt

14 sep 2015

KURS ACT-Att hantera stress och främja hälsa

  Vill du veta vad stress är och hur du själv kan arbeta med den på ett verkningsfullt sätt?  I kursen ACT – Att hantera stress och främja hälsa får du verktygen för att själv hantera den stress som är ofrånkomlig i våra dagliga liv. Kärnan i kursen är att förändra det som går att förändra och att acceptera det som inte gör det. Kursen baseras på forskning inom den …

5 jan 2012

Högskoleverket har nyligen släppt rapport angående förslag på utformning av Psykoterapeutexamen

Högskoleverket föreslår bland annat att utbildningen till psykoterapeut ökas från 90 till 120 poäng vilket innebär en förlängning från sex till åtta terminer om utbildningen även i fortsättningen ges på halvfart. Enligt förslaget slopas kravet på att ha en psykolog- eller läkarexamen i botten. Det ska i stället räcka med en examen på grundnivå för att bli antagen. Vilka examina på grundnivå som ska ge behörighet ska kunna variera, beroende …

22 Nov 2011

Diagnos – hjälp eller hinder?

Svenska Dagbladet har i en artikelserie skrivit om psykiatriska diagnoser. Den manual som ofta används vid diagnostisering är Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM. Syftet är att ge gemensamma riktlinjer och kriterier för diagnostisering. Den har kritiserats för att sjukdomsförklara normala reaktioner och för att den används för lättvindigt vilket kan bidra till övermedicinering och stigmatisering. Läs gärna artiklarna i SvD som beskriver för- och nackdelar med diagnoser ur olika perspektiv; …

7 Nov 2011

Hej Ångest!…

… är namnet på en ny bok om ångest, skriven av Sandra af Winklerfelt Hammarber och John Leander. Ångest är vanligt förekommande som besvär som gör att många söker hjälp på vårdcentral eller hos psykolog. Den här boken ger ökad kunskap om ångest och beskriver hur man genom att möta sin ångest lättare kan leva med den.

17 okt 2011

Integrative Behavioral Couple Therapy IBCT

Under några dagar i September hade jag förmånen att delta vid professor Andrew Christensens workshop i Paris rörande parterapi. Andrew som är professor i klinisk psykologi vid University of California och hans kollega Neil S Jacobson, University of Washington, har vidareutvecklat traditionell kognitiv beteendeterapeutisk parterapi till Integrativ Behavioural Couple Therapy (IBCT). Det nya i IBCT är att man lagt till interventioner för att uppnå ökad känslomässig acceptans hos paret och …

13 jun 2011

Förfining av exponeringsbehandling

Michelle Craske, professor i psykologi vid University of California, besökte Stockholm i mars 2011 då hon gav en föreläsning vid Beteendeterapeutiska föreningens årsmöte. Hon berättade om sin forskning som b la handlade om hur man kan optimera inlärning under exponering. Exponering är en sedan länge erkänt effektiv metod vid behandling av ångest. Det innebär att individen utsätts för något som väcker ångest och att man stannar i situationen tills ångesten …

17 maj 2011

Posttraumatiskt stressyndrom

Denna vecka deltar jag i en 4-dagars workshop om posttraumatiskt stressyndrom med professor Edna Foa. Hon är  verksam vid universitetet i Pennsylvania och är en världsledande auktoritet inom forskning och utveckling av psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom. Det är en mycket lärorik och krävande kurs!  Det är spännande att få ta del av Foas erfarenhet och kunskap inom detta område.  Genom föreläsning, videodemonstrationer och övningar får vi lära …

4 apr 2011

En av fyra har fått psykologhjälp

En fjärdedel av alla svenskar har någon gång sökt hjälp hos en psykolog eller terapeut, visar en Sifoundersökning som psykologföretaget Pearson låtit göra. Det vanligaste problemet är utmattningssyndrom och problem som är relaterade till jobbet, därefter kommer depression och kris eller sorg. Fler kvinnor än män söker hjälp, var tredje kvinna och var femte man enligt undersökningen. Kvinnor mellan 30 och 49 år är den största gruppen. Stockholm TT