27 jun 2011

300 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Tvärvetenskapligt forskningsprogram om barns och ungdomars psykiska hälsa, 2011-2016, i samverkan mellan FAS, Formas, VR och VINNOVA.

Läs mer på formas.se