14 sep 2015

KURS ACT-Att hantera stress och främja hälsa

 

Vill du veta vad stress är och hur du själv kan arbeta med den på ett verkningsfullt sätt? 

I kursen ACT – Att hantera stress och främja hälsa får du verktygen för att själv hantera den stress som är ofrånkomlig i våra dagliga liv. Kärnan i kursen är att förändra det som går att förändra och att acceptera det som inte gör det. Kursen baseras på forskning inom den psykologiska inriktningen Acceptance and Commitment Therapy, ACT som är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad gör vi? Vi träffas tre gånger och varje tillfälle innehåller föreläsningar, gruppövningar och färdighetsträning. Tillsammans tränar vi på hur vi kan förstå och hantera vår egen stress och ta konkreta steg för att utveckla det vi själva tycker är viktigt och meningsfullt.  Vi tränar bl a medveten närvaro och att formulera åtaganden och livsriktning. Att öva på detta är en viktig del av kursen och du får med dig förslag på övningar att göra mellan kurstillfällena. Resultatet ger dig ett ökat välmående, en höjd stresstålighet samt verktyg för att själv hantera inre hinder.

Vem får komma? Alla är välkomna. Kursen är inte begränsad till arbetsrelaterad hälsa och effektivitet, utan ger dig också utmärkta möjligheter till psykologisk insikt om livet i stort.

Inför kursen kommer du att kontaktas för en kort intervju så att du kan vara säker på att det är rätt kurs för dig. Kursen ges under förutsättningen att vi får tillräckligt många deltagare.

De som har genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa (Bond & Bonce 2000, Bond & Bonce 2003, Brinkborg et al 2011 ).

Kurser anordnas löpande vi tillräckligt antal deltagare.

Anmälan görs på vår hemsida www.stockholmskbt.se under fliken kontakt.