17 okt 2011

Integrative Behavioral Couple Therapy IBCT

Under några dagar i September hade jag förmånen att delta vid professor Andrew Christensens workshop i Paris rörande parterapi. Andrew som är professor i klinisk psykologi vid University of California och hans kollega Neil S Jacobson, University of Washington, har vidareutvecklat traditionell kognitiv beteendeterapeutisk parterapi till Integrativ Behavioural Couple Therapy (IBCT). Det nya i IBCT är att man lagt till interventioner för att uppnå ökad känslomässig acceptans hos paret och forskning har visat att dessa interventioner ger förbättrad effektivitet i behandlingen.