13 jun 2011

Förfining av exponeringsbehandling

Michelle Craske, professor i psykologi vid University of California, besökte Stockholm i mars 2011 då hon gav en föreläsning vid Beteendeterapeutiska föreningens årsmöte. Hon berättade om sin forskning som b la handlade om hur man kan optimera inlärning under exponering. Exponering är en sedan länge erkänt effektiv metod vid behandling av ångest. Det innebär att individen utsätts för något som väcker ångest och att man stannar i situationen tills ångesten avtar. Vanligen sjunker ångestnivån hos individen under exponering och mellan exponeringstillfällena, men inte alltid. Craske menar att ångestreduktion under exponeringen inte behöver innebära tecken på inlärning och förutsäger inte behandlingsutfall på lång sikt. Hennes forskning visar att det som är avgörande för inlärning istället är att individen får erfara att förväntningarna om ett negativt utfall t ex ”jag kommer svimma”, inte inträffar och att detta sker vid många tillfällen under varierande betingelser.