5 jan 2012

Högskoleverket har nyligen släppt rapport angående förslag på utformning av Psykoterapeutexamen

Högskoleverket föreslår bland annat att utbildningen till psykoterapeut ökas från 90 till 120 poäng vilket innebär en förlängning från sex till åtta terminer om utbildningen även i fortsättningen ges på halvfart.

Enligt förslaget slopas kravet på att ha en psykolog- eller läkarexamen i botten. Det ska i stället räcka med en examen på grundnivå för att bli antagen. Vilka examina på grundnivå som ska ge behörighet ska kunna variera, beroende på vilken utformning en utbildningsanordnare gett sin psykoterapeututbildning.

Läs mer på hsv.se

diagnos