4 apr 2011

En av fyra har fått psykologhjälp

En fjärdedel av alla svenskar har någon gång sökt hjälp hos en psykolog eller terapeut, visar en Sifoundersökning som psykologföretaget Pearson låtit göra.

Det vanligaste problemet är utmattningssyndrom och problem som är relaterade till jobbet, därefter kommer depression och kris eller sorg.

Fler kvinnor än män söker hjälp, var tredje kvinna och var femte man enligt undersökningen. Kvinnor mellan 30 och 49 år är den största gruppen.

Stockholm TT