17 maj 2011

Posttraumatiskt stressyndrom

Denna vecka deltar jag i en 4-dagars workshop om posttraumatiskt stressyndrom med professor Edna Foa. Hon är  verksam vid universitetet i Pennsylvania och är en världsledande auktoritet inom forskning och utveckling av psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom. Det är en mycket lärorik och krävande kurs!  Det är spännande att få ta del av Foas erfarenhet och kunskap inom detta område.  Genom föreläsning, videodemonstrationer och övningar får vi lära oss de moment som ingår i ”Prolonged exposure for PTSD” som den evidensbaserade metoden kallas. Behandlingen fokuserar på de faktorer som anses vidmakthålla posttraumatiska stressyndrom: undvikande och negativa tankar och antaganden. Behandlingen går ut på att närma sig de situationer och minnen som man undviker som en följd av traumat så att man emotionellt kan bearbeta traumat. På så sätt får man en möjlighet att ”smälta” smärtsamma minnen och erfarenheter så att man kan minska rädslan förknippade med traumat och återfå en ökad livskvalitet.

Skrivet av Lisa Grönblad

leg psykolog och leg psykoterapeut