Posttraumatisk stress

Personer som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har ofta varit med om en stark traumatisk händelse som inneburit ett hot eller en fara för sitt eget eller annans liv. Den drabbade kan exempelvis ha varit med om, eller bevittnat ett överfall, en våldtäkt eller en olycka. Efter en sådan upplevelse kan man drabbas av posttraumatisk stress.

Symtom på posttraumatisk stress

Efter en traumatisk upplevelse kan man drabbas av påträngande minnesbilder av den traumatiska händelsen. Det kan leda till att man börjar undvika platser, situationer och tankar som påminner om händelsen. Andra symtom på posttraumatisk stress är förändrad sinnesstämning, nedstämdhet, ilska eller skuldkänslor. Mardrömmar, kroppslig spänning och förhöjd vaksamhet är också vanliga symtom vid posttraumatisk stress.

Symtom klingar vanligtvis av en tid efter traumat. Men, kvarstår de efter en månad efter händelsen och om de innebär svårigheter med arbete och relationer kan det vara tecken på att man lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Behandling vid posttraumatisk stress

Kognitiv beteendeterapi vid posttraumatiskt stress syftar till att du ska få hjälp att bearbeta de reaktioner förknippade med den traumatiska händelsen. Genom gradvis exponering och imaginär exponering får du hjälp med att konfrontera och närma dig de tankar, känslor och situationer förknippade med den traumatiska händelsen. Genom att du vid upprepade tillfällen får möjlighet att tala om, föreställa dig och minnas händelsen, upptäcker du att minnet av händelsen inte är detsamma som att återuppleva den.

Efter ett tag klingar smärtan av och du kan prata om och minnas det som hänt utan att det påverkar ditt liv alltför mycket. Vid behandling av posttraumatisk stress arbetar vi också med att belysa hur den svåra händelsen påverkat dina antaganden om livet, om dig själv och om andra. Tillsammans med terapeuten får du hjälp med identifiera och ifrågasätta dessa antaganden i syfte att göra dem så realistiska, nyanserade, flexibla och verklighetsnära som möjligt.