Depression

En av fem drabbas av depression någon gång under sitt liv. Den som är deprimerad känner sig ofta nedstämd utan påtaglig orsak, känner ångest, får svårt att sova eller tappar matlusten. Depression kan också vara ett tidigt symtom på annan sjukdom.

Att tillfälligt känna sig nedstämd, ”deppig” eller orolig drabbar oss alla då och då, och behöver inte vara symtom på depression. När nedstämdheten blir djupare och mer ihållande, och förekommer dagligen under minst två veckor som det kan röra sig om en depression.

Ibland finns en tydlig orsak till depression, men man kan även drabbas utan tydlig orsak. Händelser eller stora förändringar i livet som t ex familjeproblem och sorg kan bidra till att utveckla depression. Svåra upplevelser i tidig ålder kan bidra till man lättare drabbas av depression senare i livet. Personlighet, biologisk sårbarhet, ärftlighet och stress är faktorer som gemensamt kan bidra till att utveckla en depression.

Symtom på depression

Vid depression kan symtom se olika ut. Några av de vanligare är:

  • Nedstämdhet utan påtaglig orsak. Man blir likgiltig och inget känns roligt.
  • Ångest och ökad irritation och svårt att ta itu med saker. Försämrad minnes- och koncentrationsförmåga.
  • Förlorad aptit, viktminskning och sömnproblem.
  • Depression kan ge kroppsliga symtom, t.ex. huvudvärk, magproblem m.m.
  • Djup depression kan leda till självmordstankar och i värsta fall självmordsförsök.
  • Vid bipolär sjukdom (som också kallas manodepressiv sjukdom) förekommer förutom perioder av depression även perioder med förhöjt stämningsläge.

Behandling vid depression

En depression kan vara medicinsk, psykologisk och social. Valet av behandling vid depression beror på hur djup den är. Lätt till måttlig depression behandlas med psykoterapi. Kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) är de mest effektiva psykologiska metoderna vid behandling av depression.

Kognitiv beteendeterapeutisk behandling av depression hjälper dig att bryta din inaktivitet och ökar motivationen att finna nya vägar som kan återge livslusten. Detta kan ske genom konkreta åtgärder som berör vardagen, eller genom aktiv bearbetning av negativa tankar.