Utbrändhet

Utmattningssyndrom, ofta kallat utbrändhet är en reaktion som ofta uppstår efter långvarig stress. De flesta av oss klarar stress under längre perioder så länge det finns tillräcklig tid för återhämtning. Om denna återhämtning inte fungerar ökar risken för både fysisk och psykisk utmattning.

Symptom på utbrändhet

Nedstämdhet, sömnsvårigheter och ihållande trötthet är vanliga symtom på utbrändhet. Andra symtom på utbrändhet kan vara ångest och koncentrations- eller minnesstörningar.

Behandling vid utbrändhet

Behandlingen syftar till att stärka förmågan till återhämtning samt till att ge kunskap om sina egna resurser och reaktionsmönster. Viktiga delar vid behandling av utbrändhet är att lära sig att hantera stress samt egna och andras krav.

Andra inslag vid behandling av utbrändhet kan vara avslappning samt metoder för att hantera oro, ångest och nedstämdhet. Vi arbetar också med att öka förmågan att agera på ett sätt som gynnar välbefinnande, hälsa och en bättre livssituation. Vid behov riktas behandling av utbrändhet också mot sömnproblem.