Stress

Reaktioner och symtom vid stress uttrycks vanligen som spändhet, irritation, koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Vad eller vilka situationer som utlöser stress är individuellt. Många upplever problem med för hög arbetsbelastning och att inte riktigt kunna slappna av på sin fritid. Många upplever också konfliktfyllda krav mellan familj, arbete och fritid. De flesta av oss har under kortare perioder drabbats av stress utan att bli sjuka. Om vi lever under stark stress under längre period utan möjlighet till vila och återhämtning så ökar risken för att drabbas av mer ihållande besvär, t ex utmattning eller utbrändhet.

Symtom på stress

Nedstämdhet, sömnsvårigheter och ihållande trötthet är vanliga stress symtom vid. Andra symtom vid stress kan vara ångest och koncentrations- eller minnesstörningar.

Behandling vid stress

Behandlingen syftar till att stärka förmågan till återhämtning samt till att ge kunskap om sina egna resurser och reaktionsmönster. Viktiga delar i behandlingen är att lära sig att hantera stress samt egna och andras krav. Andra inslag vid behandling av stress kan vara avslappning samt metoder för att hantera oro, ångest och nedstämdhet.

Vid behandling av stress arbetar vi också med att öka förmågan att agera på ett sätt som gynnar välbefinnande, hälsa och en bättre livssituation. Vid behov riktas behandling av stress också mot sömnproblem.