Fobier

En fobi är en stark irrationell rädsla för en viss sak eller situation. En fobi kan vara så svår för att den präglar hela tillvaron för den drabbade. De flesta känner till rädsla för sprutor, mörker, spindlar eller höjder, men man kan också känna rädsla för andra saker och situationer. Fobier brukar delas in i specifik fobi och social fobi.

Specifik fobi

Rädslan är avgränsad till en typ av föremål eller situation. Det kan t.ex. röra sig om rädsla för sprutor, ormar, blod eller höga höjder. Behandling av fobi är kort och intensiv och går ut på att man steg för steg ska möta det som väcker rädslan, vilket även kallas för gradvis exponering.

Social fobi

Att stå i centrum för andra människors uppmärksamhet är skrämmande för personer med social fobi. Man kan ha svårt för att sitta i smågrupper och prata, äta och dricka tillsammans med andra. Det kan också vara obehagligt att gå på möten, fester och andra tillställningar.

Man är rädd för att bli bedömd och granskad av andra, och för att hantera sin rädsla använder man sig av olika knep och strategier som kallas för säkerhetsbeteenden. Man undviker kanske att se andra i ögonen, spänner sig för att inte skaka eller ställer frågor för att slippa prata om sig själv.

Behandling vid fobier

I en behandling av fobi lär man sig bli uppmärksam på sina säkerhetsbeteenden och på hur de kan vidmakthålla rädslan i sociala situationer. Man får försöka att minska dessa beteende och att gradvis träna på att möta andra utan dessa ”säkerhetsknep”, samtidigt som man utmanar och ifrågasätter sina negativa tankar.