Panikångest

När man lider av paniksyndrom har man någon gång drabbats av en panikattack som kommit plötsligt och utan att man har förstått varför. Panikångest kan vara mycket skrämmande och man tolkar symtomen vid panikattacken som att man är allvarligt sjuk, håller på att dö eller att man tappar kontrollen. Paniksyndrom innebär att man får återkommande panikattacker, att man har utvecklat en bestående rädsla för att få ytterligare panikattacker och att man är orolig för betydelsen av dessa.

Symtom på panikångest

Vid paniksyndrom drabbas man av panikattacker som tar sig uttryck i avgränsade perioder av intensiv rädsla eller obehag. De mest utmärkande symptomen vid panikångest är hjärtklappning, andnöd, yrsel, illamående, tryck över bröstet och en känsla av att förlora kontrollen. Man kan också få overklighetskänslor, suddig syn och stickningar i fingrar och tår. Man upplever en stark rädsla och tror ofta att man fått en hjärtattack och kommer att dö. En panikattack börjar plötsligt och når en topp inom några minuter. Därefter klingar den gradvis av. Efter att ha drabbats av panikångest kan man känna sig darrig och skakig en tid efteråt.

Det är vanligt att man vid paniksyndrom även besväras av agorafobi – man är rädd att hamna i situationer som är svåra att ta sig ur ifall man skulle få panikångest och undviker därför sådana situationer. Man kan till exempel vara rädd för att åka buss, T-bana, eller för att gå i affärer, köa eller åka hiss.

Behandling vid Panikångest

En behandling av panikångest går ut på att bryta den onda cirkel som innebär att den drabbade tolkar symtom vid en panikattack som tecken på en katastrof. Denna feltolkning av kroppsliga reaktioner leder till att den drabbade hamnar i en ond spiral där de kroppsliga symtomen förvärras och leder till panikattacker och förvärrad panikångest.

De komponenter som används vid behandling av paniksyndrom är bland annat beteendetest som syftar till ge insikt om att de skrämmande kroppsreaktionerna inte är tecken på en annalkande katastrof. Du får gradvis närma dig de situationer där rädslan för panikattacker uppstår och stanna kvar i situationen tills dess att eventuella symtom klingat av. Denna metod kallas för exponering. Du får också få lära dig andningsteknik för att hantera de kroppsreaktioner som är karaktäristiska vid paniksyndrom.