Handledning

Vi erbjuder handledning inom en rad olika områden. Ett område är psykoterapihandledning till terapeuter med grundläggande psykoterapeutexamen och utbildningshandledning. Vi erbjuder även chefshandledning samt handledning till olika utbildningsinstitutioner och olika verksamheter inom vård och omsorg.

Syfte

Syftet med handledningen är att öka din yrkeskunnighet och kompetens. Detta bidrar till en kvalitetssäkring inom din verksamhet och till att verksamheten därigenom förbättrar möjligheten att tillgodose såväl klienters som anställdas intressen.

Fokus

Fokus för handledningen är bland annat färdighetsträning, konceptualisering, utbildning och professionell utveckling. Handledningen är strukturerad, aktiv och målinriktad med fokus på aktuella situationer som uppstår eller kan uppstå i din verksamhet.

Metod

Handledningen är didaktisk och fokuserar på teori, teknik och praktisk tillämpning. Den kan även innehålla interpersonella och upplevelsemässiga moment. Handledningen har (oftast) inslag av såväl undervisning som konsultation. Vår modell för handledning omfattar även pedagogik och utbildningsteori.

I samarbete med dig identifierar vi de färdigheter som behöver utvecklas och utifrån detta bestäms handledningsinterventioner och handledningsfokus. Vår uppgift som handledare är att förmedla kunskap om hur man tillämpar inlärningsteoretiska modeller och kognitiv teori.

Format

Omfattning och format kan variera utifrån dina behov. Vanligtvis sker handledningen i grupp och omfattar ca 1,5 timme/gång.

Handledarens kompetens

Vi är legitimerade psykologer och psykoterapeuter med dokumenterad handledarkompetens.