hinder

22 Nov 2011

Diagnos – hjälp eller hinder?

Svenska Dagbladet har i en artikelserie skrivit om psykiatriska diagnoser. Den manual som ofta används vid diagnostisering är Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM. Syftet är att ge gemensamma riktlinjer och kriterier för diagnostisering. Den har kritiserats för att sjukdomsförklara normala reaktioner och för att den används för lättvindigt vilket kan bidra till övermedicinering och stigmatisering. Läs gärna artiklarna i SvD som beskriver för- och nackdelar med diagnoser ur olika perspektiv; …